Ossi-Mix

Ossi – Mix (OM) çamur havalandırma sektörde yeni bir buluştur. Cihazın dizaynı bu yeni buluşun en temel özelliğini göstermektedir. Sistem, 12 çıkışlı özel bir difüzörün içerisinde çalışan 3 kanallı santrifüj çarklardan oluşan hidroliğe dayandırılmıştır. Pompa çıkışı çamurun havalanması için 12 farklı bölüme dağıtan nozuldan oluşmaktadır.

Bu odalarda kompresör aracılığıyla sağlanan hava çamur ile temas ettirilir. Hava – çamur teması yüksek türbülansta dairesel kanalda meydana gelir. OM sistemi havalandırılmış karışımdan 12 jet halinde dağıtım yapar ve böylece yüksek seviyede çözünmemiş oksijen ve güçlü çamur karışımı oluşturur. OM sistemi entegre edilmiş yapısı sayesinde, diğer havalandırma sistemlerine göre daha yüksek performans sağlar.
OM sistemi uzun kullanım ömrü sayesinde düşük işletme maliyeti sunar. OM sisteminde kullanılan tüm parçalar karmaşık olmayan yapıya sahiptir ve kolay montaj/demontaj imkanı sağlar.


Özet olarak OM sistemi çamur havalandırmada, kusursuz ve rakipsiz teknik-ekonomik fayda sağlarken, enerji verimliliği ve bakım maliyeti açısından eşsiz sonuçlara ulaşır.

Doğrudan enerjinin korunumu kanunundan türetilen bu fiziksel gerçek, yüksek hızda sıvı jetinden yararlanarak kayda değer miktarda havayı emebilen ve sıkıştırabilen, hareketli parça içermeyen basit bir donanımın meydana getirilmesine olanak tanır. Nozülden beslenen sıvı jeti karıştırma odacığının iç kısmına temas ettiğinde, yüksek türbülanslı bir bölgede son derece ince kabarcıklar halinde emerek, hava üzerinde güçlü bir laminasyon etkisine yol açan katman onu sınırlandırır. Bu benzersiz kompresörün özel çalışma mekanizması, muazzam miktarda mikroskobik kabarcık halinde sıvı içinde dağılan gazın, doygun hale getirdiği sıvı içinde çözelti halinde çıkış ağzından kolayca geçmesini, böylece daha fazla eriyemeyen gazı sürükleyen bir doygun sıvı ortaya çıkmasını sağlar; aranan faydalı etki gazın sıkıştırılması değil, bunun yerine sıvının havalandırılması olduğunda bu durum son derece faydalıdır. Düşük sıkıştırma verimine karşılık cihaz yüksek bir havalandırma verimi ortaya koyar.

OSSI-MIX HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

• yüksek enerji verimi ve sonuçta yönetim açısından tasarruf
• zaman içinde sabit verim
• kireç ve/veya demir çökeltilerinden kaynaklı tabaka oluşumu nedeniyle tıkanma riski yoktur
• çökelmeyle ilgili riskler olmadan yalnızca karıştırma amaçlı kullanma olanağı
• temin edilen oksijen miktarını ayarlama olanağı
• hava basma özelliğine sahip olan veya olmayan havuzlarda da çalışma olanağı
• tesisi güçlendirmek için yeni makineleri entegre etme olanağı
• yüksek çamur konsantrasyonuyla çalışabilme olanağı
• tank içinde dağıtım ağı gerektirmeyen kurulum
• tesisin boşaltılmasını gerektirmeyen kurulum
• sağlam destek yapısı gerektirmeyen kurulum
• hiçbir tipte redüktör (bozulmaya aday başlıca bileşen) gerektirmez
• kurulum ve yerleştirmede kayda değer oranda kolaylık
• aerosol kullanımının ortadan kaldırılması
• son derece kısa sürelerde ve tesisin durdurulmasını gerektirmeden yapılan çok küçük bakım işlemleri

OSSI-JET

Açıklama;

Ossi – Mix (OM) çamur havalandırma sektöründe yeni bir buluştur. OSSI-JET’ lerin kullanımı esnasında farklı tip enjektörleri farklı model pompalar ile birleştirmek mümkündür. Ossi-Jet; biyolojik atık su arıtma tesislerinde, kimyasal atık arıtma tesislerinde ve balık yetiştirme havuzlarında sıklıkla kullanılır.

Uygulamalar;

Ossi-Jet tarafından farklı tipteki çark ve enjektörleri aşağıdaki prosesleri optimize eder;
– Oksidasyon
– CO2 nötralizasyonu
– Ozonlama/ karıştırma
– Köpük redüksiyonu

Arial-Jet

Açıklama:

AJ dalgıç havalandırıcılar su arıtma tesislerinde ve her türlü hava/su karışımının gerekli olduğu ortamlarda son derece esnek ve çok yönlü çözüm sunar. Yükseltilmiş oksijen geçirme oranı, hızlı montaj imkanı, düşük ses seviyesi ve düşük maliyetler AJ dalgıç havalandırıcıların sunduğu avantajlardan sadece birkaçıdır.

Uygulama:

AJ dalgıç havalandırıcılar çoğunlukla atık su arıtma tesislerinde ön havalandırma, biyolojik oksidasyon, oksidasyon-nitrifikasyon, çamur stabilizasyonu ve havalandırmadan sonraki aşamalarda, özellikle homojenizasyon ve dengeleme prosesleri sırasında kullanılır. AJ radyal dalgıç havalandırıcılar yağların ve katı maddelerin floklaşmasında kullanılır. Kullanım alanlarından anlaşılacağı üzere nötralizasyon veya yüksek seviyelerde oksijen ile havalandırılması sırasında bu AJ dalgıç havalandırıcılar son derece uygun ürünlerdir. Karışan hava ve suyun re sirkülasyonu ana ve yan olmak üzere iki farklı hareketle gerçekleşir.